FÖR MEDLEMMAR


Hej alla medlemmar!
Jag heter Johan Wiechel, och är sedan årsstämman den 17 juni 2018 ny ordförande i Holmöaffären ekonomisk förening. Det känns både roligt och viktigt att få förtroendet att vara med och förvalta den här föreningen, och bidra till att vår affär fungerar på bästa sätt.
Den som har idéer och förslag på saker och ting som skulle vara affären och verksamheterna kring den till gagn, är varmt välkommen att höra av sig med dessa. Vi medlemmar äger ju som bekant affären tillsammans, och har alla intresse av att den ska utvecklas. Jag nås säkrast på johan.wiechel@gmail.com . En av mina första uppgifter blir att kalla er till den extrastämma som ska fastställa de nya stadgarna för föreningen, kring vilka det första beslutet togs vid årsstämman i juni. Det rör sig i första hand om justeringar av bland annat mandatperiod för ledamöter i styrelsen, men detaljerna går att läsa i det bifogade underlaget. En kallelse med dagordning bifogas också, men tid och plats för extrastämman är:
Lördag 1 september klockan 13:00 på Holmögården, Holmön.

Apropå styrelsen så förstärktes den som bekant ytterligare vid årsstämman, och ser ut som följer:

Ordförande: Johan Wiechel Ordinarie ledamöter: Göran Burén, Karin Forsberg, Ronja Lundqvist, Christina Nyström, Moa Taflin (ny i styrelsen). Suppleanter: Mona Skoglund, Jenny Johansson, Eivor Wikström (ny i styrelsen).Göran Sjöberg adjungerades till styrelsen.

Hoppas sommaren är och har varit härlig, och att höstsäsongen bådar gott.
Väl mött den 1 september!
Vänliga hälsningar 

Johan Wiechel

Kallelse till extrastämma för Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF)

Tid: Lördag 1 september 2018 klockan 13:00

Plats: Holmögården, Holmön

Dagordning

- Extrastämmans öppnande

- Val av ordförande vid extrastämman och val av protokollförare

- Godkännande av röstlängden

- Fastställande av dagordning

- Val av protokolljusterare

- Frågan om extrastämman blivit utlyst i behörig ordning

- Beslut om ändring av stadgarna (se bilaga)

- Övriga frågor

Välkommen!